Μόνιμο βερνίκι σε φυσικά νύχια με σχέδιο

Σεπ 28
2011
Μόνιμο γκρι βερνίκι σε φυσικά νύχια με σχέδιο

Μόνιμο βερνίκι με σχέδιο

Μόνιμο βερνίκι με σχέδιο σε φυσικά νύχια

Σεπ 26
2011

Μόνιμο κόκκινο - φυσικό νύχι

Φυσικά νύχια με stickers

Σεπ 20
2011
sticker nails

Φυσικά νύχια με sticker

Φυσικά κοντά νύχια με σχέδιο

Σεπ 18
2011

Φυσικά νύχια με σχέδιο

Φυσικά κοντά νύχια με sticker

Σεπ 17
2011

Visit Our Friends!

A few highly recommended friends...

Pages List

General info about this blog...